title

Vì sao chọn Thanh Hà

 

Luôn tuân thủ công nghệ ủ chượp truyền thống
Tuân thủ tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm hiện đại
Kiểm soát chất lượng từ khâu nguyên liệu (nhờ có đội ngũ tàu đánh bắt riêng) đến thành phẩm cuối cùng