DANH MỤC
Quy trình sản xuất  
       
   
          
  01. Vùng biển  đảo Phú Quốc ( Kiên Giang - Vịnh Thái Lan) - Ngư trường đánh bắt cá cơm
02. Giăng lưới bao đánh bắt cá cơm
       
   
       
  03. Kéo lưới   04. Vợt cá cơm lên tàu
       
   
       
  05. Trộn cá với muối tỷ lệ 2,5-3:1   06. Vận chuyển cá chượp về nhà máy
       
   
       
  07. Thùng chượp cá cơm   08. Chượp chín sau 12 tháng
       
   
       
  09. Kiểm tra thành phần
  10. Chiết chai
       
   
       
  11. Đóng nắp
  12. Dán nhãn
       
   
       
  13. Đóng thùng
  14. Lưu kho
       
     
       
   15 . Xuất khẩu   15. Phân phối nội địa

 

Địa chỉ Đại lý tại Hà Nội: Đại lý Linh Lan số 198 Phó Đức Chính, Q. Ba Đình, Hà Nội