Ông Nguyễn Văn Bền bắt đầu nghề làm nước mắm tại huyện đảo Phú Quốc

 

Lịch sử

1918 1993 1996 1998 1999 2001 2005 2012 2015 2016