NƯỚC MẮM NHĨ
NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 520 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Thể tích: 520 ml

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 100 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Thể tích: 100 ml

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 35N - 520 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 35N
Thể tích: 520 ml

3 không: Chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu

Chuyên dùng để chấm sống
 

Sản phẩm mới
NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 7G

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Trọng lượng: 7g

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 35N - 2 lít

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm:           35N
Thể tích:2 Lít

3 không:Chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu

Chuyên dùng để chấm sống
 


NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 250 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Thể tích: 250 ml

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 35N - 5 LÍT

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 35N
Thể tích: 5 lít

3 không: Chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu

Chuyên dùng để chấm sống