NƯỚC MẮM NHĨ
NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 100 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Thể tích: 100 ml

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 35N - 520 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 35N
Thể tích: 520 ml

3 không: Chất bảo quản, hương liệu, phẩm màu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NEW
NƯỚC MẮM GÓI THANH HÀ 40N - 350G

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Trọng lượng: 7g x 50 gói

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NEW
NƯỚC MẮM CÁ CƠM PHÚ QUỐC THANH HÀ 20N - 500 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 20N
Thể tích: 500 ml

3 Không:
Chất bảo quản, Hương liệu, Phẩm màu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 250 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Thể tích: 250 ml

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 40N - 520 ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 40N
Thể tích: 520 ml

3 không: Chất bảo quản, điều vị, hương liệu

Chuyên dùng để chấm sống