NƯỚC MẮM KHO NẤU
NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 20N - 2 lít

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 20N
Thể tích: 2 lít

Thành phần: Cá cơm, muối biển, nước, điều vị

Chuyên dùng để kho nấu
 

NƯỚC MẮM NHĨ THANH HÀ 20N - 5 lít

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm: 20N
Thể tích: 5 lít

Thành phần: Cá cơm, muối biển, nước, điều vị

Chuyên dùng để kho nấu
 

NƯỚC MẮM THANH HÀ 30N - 700ML

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm:           30N
Thể tích:           700ml

Thành phần:Cá cơm, muối biển, nước

Chuyên dùng để kho nấu
 


NƯỚC MẮM THANH HÀ 25N - 5 lít

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm:           25N
Thể tích:           5 lít

Thành phần:Cá cơm, muối biển, nước

Chuyên dùng để kho nấu
 


NƯỚC MẮM THANH HÀ 30N - 5 lít

title

Thông tin sản phẩm

Độ đạm:           30N
Thể tích:           5 lít

Thành phần:Cá cơm, muối biển, nước

Chuyên dùng để kho nấu