Nước mắm chứa thạch tính hữu cơ : gấp 300 lần cũng an toàn cho người sử dụngtitle Cở sở chế biến nước mắm C3B đổi tên thành công ty TNHH KTHS CBNM Thanh Hà và xuất khẩu lần đầu tiên đi Hàn Quốc