NƯỚC MẮM: CỐNG PHẨM THIÊN TRIỀUtitleTTCT - “Người dân  Hà Tiên tên Trn Văn Y sai người đến kinh dâng lên chiếu bông, mt ong, nước mm, sáp ong, tôm khô, cá khô và lông chim. Sau khi thu nhn, dành phn đ tế t Giao miếu, đem dâng vào cung Gia Th (nơ ca thái hu T Dũ), còn li thì ban cho hoàng t, đi thn và cn thn.

Ban cp hu hĩ (cho người nhà Trn Văn Y) mà cho v, ri cm khái vic này mà làm bài phú…”, vua T Đc đã viết Nam kỳ th sn phú vi li dn như vy, tp chí Nam Phong đăng trong s 156 năm 1931.

Nước mm nm trong s Vit lâu đi

Năm sáu năm qua, tôi có ý tìm mt truyn thuyết v s ra đi ca nước mm, lãng mn đượm đà cũng được, thô lu quê mùa cũng được - ct đ làm cái dn nhp mn mòi cho ln tr li đ tài này - mà t nước mm chưa đãi, đành phi nh vào m th sn ca cái ông người Hà Tiên k trên, nên nước mm phi chu cnh chen ln…

Hi năm 2006, nhân k nim 100 năm thành lp Công ty Liên Thành, nghe ông ch tch HĐQT nói là trong lúc dn dp kho cũ phân cu bến Vân Đn, người ta bt gp tm bin hiu xa xưa, viết bn ch Hán “Liên Thành ngư l”, ngư l vi nghĩa sương nh ra t cá, nghe êm  n tượng mà không cm được cái v mn.

Lê Quý Đôn trong Ph biên tp lc, Trnh Hoài Đc trong Gia Đnh thành thông chí thì dùng ch “thy hàm” hoc “hàm thy” (nước mn), my ch này nghe có v mà không thy hơi cá, mùi cá, thit là phin não! Hình như các c có ý tt, mun cho nước mm cái s sang trng mà kết cho nó cái tên ngoi, tht ra nghe không đã bng cái tên nôm “nước mm”.

Đi Vit s ký toàn thư - k nhà Lê (Đi Hành hoàng đế) có đon: “Năm Đinh Du (997) niên hiu Hưng Thng năm th 4 ( Tng - Chí Đo năm th 3) mùa h, tháng tư, nhà Tng phong vua làm Nam Bình Vương. Vua sai s sang nước Tng đ đáp l. Vua Tng ban chiếu thư khen ngi. Trước kia s Tng sang thường mượn tiếng đòi cng nước mm đ nhân thế bt đóng góp. Đến đây Tng Chân Tông nghe biết chuyy, ch sai quan gi biên gii gi đến nhn mnh, không sai s sang na”.

Nếu đi sâu vào phân tích ni dung đon chính s này s có nhiu ch lý thú: người Trung Hoa không có truyn thng ăn nước mm, mà h ăn nước tương, sao li đòi cng nước mm? Hay là thi Tin Lê, nước mm Vit hiếm hoi trân quý đến mc người ta phi ly nó đ bt cht nhau? Trước mt, c nhìn theo mc thi gian thì đây là tư liu hiếm hoi có phn h trng đi vi cái món quc chm này, tt nhiên là nó - nước mm - đã có trước năm 997 lâu lm, nhưng t niên đim này nước mm nm trong s Vit vi năm tháng rõ ràng.

Phan Huy Chú chép trong Lch triu hiến chương loi chí, phn Quc dng chí rng thi Lý Thái T năm Thun Thiên th năm (1013), nước mm là mt trong sáu loi th sn phi np thuế. Đến thi Lê niên hiu Cnh Hưng th tư (1743) thì có quy đnh rõ v s lượng nước mm mà phường ngh phi np,  x Thun Qung ai có phương tin đánh bt mi năm np ba tĩn (*), người làm thuê mi năm np mt tĩn, thuế này gi là thuế bit np, thay vào thuế nhân đinh. Năm 1769, nhà nước thu thuế nước mm được hơn 3.000 tĩn, lúc này mi tĩn giá 1 tin.

Th nước ct lưu truyn ca muôn đi dân Vit

Khong cui thi các chúa Nguyn, ngh nước m Bình Thun mi manh nha, đi “hàm thy”  phường Đông Quan ch có 50 người, trong s đó có 30 người phi np mi người mi năm mt thùng nước mm, còn 20 người kia thì mi người np hai vò mm mòi, mt vò mm tép.

V sau này, không biết là do nước mm rt giá hay do thuế nhà Nguyn gt gao mà thi Minh Mng thuế bit np mi người đến tám tĩn, tăng gn ba ln so vi cui thi Lê.

Đi Nam nht thng chí chép v thuế bit n tnh Bình Thun, nước mm mi người mi năm tám vò, người già ngườm bn vò, ba loi mướp, mm mòi, mm cá thu mi người mi năm mt vò. Tuy nhiên, vic nước mm rt giá hay thi Minh Mng đánh thuế cao chưa th vi vàng kết lun, còn phi ch kết qu nghiên cu dung tích các loi thùng, vò, tĩn, hũ ca mi thi và ca tng vùng na.

Chng 500 năm trước, mt s người Vi vùng Đ Sơn làm ngh đánh bt, theo ngh mà lưu lc đến vnh Phòng Thành, ri vì sinh kế mà đnh cư li đó, đến nay tr thành mt trong 56 dân t Trung Quc. Giáo sư Đi hc Qung Tây Vương Văn Quang trong Trung Quc nam phương dân tc s đã kho sát v dân tc Kinh khá k.

Đim qua v phong tm thc đc thù, ông viết: “Người Kinh sinh sng ch yếu bng ngh đánh cá, có vn văn hóa lâu đi, biu hin qua tp tc ăn ung vi cơm go là thc ăn chính, ly khoai núi khoai nước làm thc ăn gim, tính thích ăn cá, tôm, cua, nước mm và cơm rượu, ph n thì khoái nhai tru cau.

Nước mm là thc điu v (nêm nếm) ca người Kinh, cách làm như sau: trước tiên chn loi cá nh ra sch, cho vào vò sành hoc thùng g, phân thành lp ri ri mui và đy kín li. Sau vài tháng cá t t tan rã, r ra dung dch màu hng, đó là nước mm. Sau khi lc k, nước mm có hương v nng nàn tinh thơm. Qua ln lc th hai thì mùi v kém đi, qua ln lc th ba thì ln nhiu xương và cn bã ca cá, ch đ cho gia súc ăn hoc bón rung.

Nước mm va đ nêm nếm trong vic chế biến thc ăn, va làm nước chm khi ăn cơm” (Dân Tc xut bn xã, Bc Kinh, 1999). Nhng người ly hương này truyn đến nay đã 16, 17 đi, con cháu sinh sôi, đa bàn cư trú lan rng, mà nước mm vn như mt th nước ct luôn truyn lưu lan ta.

Giáo sư Vương -  góc đ văn hóa hc - ghi chép my dòng v cách làm nước mm, ct ch đ các dân tc khác d hình dung. Tht ra k thut làm nước mm b ngoài coi đơn gin nhưng mi vùng có cách chế biến khác nhau, vi nhng bí quyết và k xo riêng, li còn do loi cá loi mu tng nơi nên hương v cũng nhiu ch đc bit.

Ngày nay Phú Quc, Phan Thiết, Cát Hi lng danh nhưng khong 100 năm trước nước m xã Đông Giang, huyn Thanh Lâm, tnh Hi Dương được Đi Nam nht thng chí đánh giá cao nht trong c nước. Còn theo ghi nhn trong Đi Nam đin l thì vào thi Minh Mng, đnh l hng năm các tnh np đc sn đa phương vào kinh đô Huế đ làm phm vt tế giao thì Nam Đnh phi np ngng trng, gà thiến và nước mm; tnh Ninh Bình np nước mm; trong khi đó Bình Thun li np da hươu!

Tuy không c ý làm mt cuc chan hòa cho nước mm các vùng min trong c nước, nhưng đim qua tình trng s liu thy nước mm Vit hình như nơi nào cũng đi vào s sách vi nhng ghi nh nhiu góc đ và nhng ý v đc đáo riêng.

Cũng như người Miến Đin trong ba ăn hiếm khi vng món mm tôm, người Thái Lan t thành th đến nông thôn mi ngày không th thiếu st chua cay, Đông phương phong tc văn hóa t đin nêu đc trưng văn hóa m thc Vit Nam vi bn món tiêu biu, xếp hng theo th t: nước mm, thuc lào, bánh chưng, tru cau (Trương Đin Anh ch biên, Hoàng Sơn thư xã xut bn, An Huy, 1991).

Sách này dùng ch “Vit Nam ngư l” đ ch nước mm Vit Nam, ging cách dùng ch “ngư l” trên bin hiu Liên Thành, có th xem đây là cái nhìn t bên ngoài v truyn thng và tp tc ăn ung ca chúng ta.

Trong bn món va nêu, bánh chưng và tru cau n cha nét tâm linh vi hào quang truyn thuyết bao ph, thuc lào ch tàm tm vì không ph biến và theo đà văn minh có l cũng mt dn, riêng vic cho nước mm đng đu chng t nhóm biên son này đã nm bt được ch ct yếu qua điu nghiên thc tế.

Nước mm ph biến, bình d, sang trng và… giàu đm. Theo s liu ca khong mươi năm trước do T đin Bách khoa Vit Nam ghi nhn, mi năm c nước làm ra đ 150-170 triu lít nước mm các loi. Như con s này, tr đi mt ít dành cho người phương Tây đang dùng th, đ đng dân Vit mi năm, vào đ y, đã cho gn 2 lít nước mm vào người, trung bình mi ngày trên dưới 10 git.

Sài Gòn đang nóng, nh my hàng da bên b bin mit Hà Tiên, tiếng gió dt đưa tiếng ru chm chm “ …u.. ơ…Con cá cơm... thơm hơn con cá b - Bi mê nước mm hòn mà… em trn m theo à… anh”.

__________

(*) Tĩn: loi hũ bng sành, phình  gia, dùng đ đng nước mm.

Nhà nghiên cu PHM HOÀNG QUÂN

(Nguồn: https://tuoitre.vn/nuoc-mam-trong-nhung-manh-su-roi-454318.htm)